Профутбол розпочав вікторину з призами від NIVEA

щонеділі
21
30
Профутбол
Профутбол розпочав вікторину з призами від NIVEA
Вікторина від Профутбол на 2+2 та NIVEA MEN: беріть участь та вигравайте призи щотижня!

Програма Профутбол на 2+2 розпочинає вікторину для справжніх футбольних фанатів! 

Дивіться Профутбол щонеділі о 21:30 на телеканалі 2+2, відповідайте на питання вікторини на FB-сторінках програми Профутбол і каналу 2+2 та вигравайте цікаві призи від ТМ NIVEA MEN. Бажаємо успіхів!

Пропонуємо ознайомитись з офіційними правилами проведення вікторини.

1. Офіційні правила Вікторини "Профутбол".

Вікторина "Профутбол" (надалі – "Вікторина") – це вікторина, яка проводиться в соціальній мережі Facebook на сторінках груп "Профутбол" та "2+2" та в ефірі телепрограми "Профутбол", що транслюється на телеканалі "2+2" з 21:30 до 23:00 "10" вересня 2017 року до "29" жовтня 2017 року (надалі – "Період проведення Вікторини") виключно на території України, за винятком Автономної Республіки Крим, тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться антитерористична операція (надалі – "Територія") з метою поширення інформації щодо знаку для товарів і послуг "NIVEA MEN", а також з метою створення та підтримання позитивного іміджу знаку для товарів і послуг "NIVEA MEN".

1.2. Про Вікторину:

1.2.1. Загальна тривалість Вікторини – 8 тижнів. Початок вікторини 10 вересня 2017 року

1.2.2. Щоб стати учасником Вікторини, користувачеві необхідно відповісти на опубліковане у групах www.facebook.com/PROFOOTBALL.UKR та https://www.facebook.com/2plus2.ua запитання (далі - запитання Вікторини) у формі опублікування коментаря користувача до цього запитання Вікторини.

1.2.3. Щонеділі у Період проведення Вікторини серед учасників, що відповіли правильно на запитання Вікторини, в ефірі телеканалу "2+2" на початку телепередачі "Профутбол", випадковим чином за допомогою сервісу random.org визначається головний переможець Вікторини, та 10 переможців які відповіли першими. Вони отримають по одному з подарункових наборів від ТМ NIVEA MEN.

2. Організатор проведення Вікторини.

2.1. Організатором Вікторини є ТОВ "Гравіс-Кіно".

3. Партнер Вікторини.

3.1 Партнером Вікторини в частині вручення призів є Товариство з обмеженою відповідальністю «РА "АІТІ".

4. Умови участі у Вікторині.

4.1. У Вікторині мають право брати участь повнолітні, дієздатні громадяни України, які проживають на території України (надалі – "Учасник" або "Учасник Вікторини"). Не визнаються Учасниками Вікторини і не мають права брати в ній участь працівники Замовника, Організатора та Партнера та члени їхніх родин та особи, які не відповідають умовам або не виконують умов даних Офіційних Правил (надалі – "Правила").

5. Призи Вікторини.

5.1. Призовий фонд складається з:

Дата конкурсуПродуктСпецифікаціяКіл-сть, шт.
10.09.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор1Подарунковий набір NIVEA MEN 20171
17.09.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор1Подарунковий набір NIVEA MEN 20171
24.09.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор2Подарунковий набір NIVEA MEN «Sensitive»1
01.10.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор2Подарунковий набір NIVEA MEN «Sensitive»1
08.10.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор3Подарунковий набір NIVEA MEN «Fresh»1
15.10.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор3 Подарунковий набір NIVEA MEN «Fresh»1
22.10.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор4Подарунковий набір NIVEA MEN «2 phases»1
29.10.20172in1_lotionЛосьон після гоління 2в1 Захист та догляд10
Набор4Подарунковий набір NIVEA MEN «2 phases»1

5.2. Один Учасник Вікторини протягом Періоду проведення Вікторини має право на отримання одного Подарункового набору (далі – Приз).

6. Переможець Вікторини.

6.1. Повідомлення Переможця Вікторини, що здобув право на отримання Призу здійснюється через соціальну мережу Facebook, шляхом направлення йому Партнером приватного повідомлення через контакт (аккаунт), що вказаний у його користувацькому профілі у соціальній мережі або по номеру телефону, якщо він вказаний у профілі з 10:00 до 20:00 год. дня, наступного за днем, в якому були визначені Переможці.

6.2. Учасник Вікторини (визначений таким, що має право на приз), який виявить бажання отримати приз, повинен протягом тижня після отримання листа/дзвінка від Організатора/Партнера з повідомленням про право отримати такий приз, надіслати поштою на адресу: Profootball@1plus1.tv копії наступних документів та інформацію:

- копії першої, другої сторінки та сторінки з актуальним місцем реєстрації паспорта громадянина України Учасника Вікторини;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків Учасника Вікторини;

- контактний телефон Учасника Вікторини із зазначеним кодом населеного пункту.

- адреса електронної пошти.

6.3. Вказана в п. 6.2. інформація повинна бути подана друкованими літерами або розбірливим почерком.

6.4. Передача призів оформлюється шляхом підписання протоколу про отримання призу між Партнером Вікторини та Учасником Вікторини.

6.5. Якщо Переможець Вікторини не має можливості особисто отримати приз, він повинен письмово повідомити про це Організатора/Партнера Вікторини. У такому випадку приз надсилається Переможцеві поштою після отримання Організатором/Партнером підписаного протоколу про вручення призу (п. 6.4)

6.6. У випадку ненадання Учасником Вікторини копій документів, зазначених в п.6.2. та непідписання протоколу про вручення Призу (п. 6.4) цих Правил, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Приз Вікторини, Учасник вікторини позбавляється права на отримання Призу.

6.7. Результати Вікторини будуть опубліковані у соціальних мережах.

6.8. Переможець Вікторини погоджується з тим що, ані Організатор, ані Партнер, ані Замовник Вікторини не відшкодовують витрати на проїзд, проживання та будь-які інші витрати пов’язані з участю у Вікторині та отриманням призів.

7. Інші умови

7.1. Податковим агентом відповідно до вимог діючого законодавства у зв’язку із вручення призів є Партнер Вікторини.

7.2. Взявши участь в Вікторині, Учасники Вікторини надають свою згоду на:

а) участь у Вікторині, згоду з даними Правилами та їх дотримання;

б) отримання Організатором, та Партнером особистої інформації, що міститься в документах, копії яких надаються Учасниками Вікторини згідно з цими Правилами;

в) використання такої інформації Організатором та Партнером з метою проведення Вікторини у відповідності з чинним законодавством України;

г) копії документів, наданих Партнеру та Організатору, не підлягають поверненню Учасникам Вікторини.

7.2.1. Беручи участь у Вікторині, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатору/Партнеру/Замовнику Вікторини, з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені та зображення в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень(в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Партнером/Замовником Вікторини та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

7.3. Заміна призів Вікторини будь-яким іншим благом, в тому числі грошовим еквівалентом не допускається.

7.4. Інформування щодо Правил та умов Вікторини здійснюється за допомогою анонсування Вікторини та розміщення офіційних Правил та умов Вікторини на сайті та в соціальних мережах "Профутбол", розміщення скороченої інформації щодо механіки Вікторини у рекламних матеріалах.

7.5. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Вікторини.

7.6. Організатор та Партнер не вступає у дискусії між Учасниками Вікторини щодо визнання Учасників Вікторини Переможцями Вікторини.

7.7. Організатор/Партнер Вікторини має право виключити з участі у Вікторині особу, яка

1) несвоєчасно надала інформацією, необхідну для вручення призу, або

2) вказала неповну, недостовірну інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних Правил, або

3) не надала повний комплект копій документів та/або інформації, як вказано у п.6.2. вище, або

4) не виконала інших вимог даних Правил.

При цьому така особа не має права на одержання від Організатора, Партнера Вікторини будь-якої компенсації у зв’язку із відмовою у врученні призу.

7.8. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором / Партнером Вікторини відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.9. Своєю участю у Вікторині всі Учасники Вікторини повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.

7.10. Організатор, та Партнер Вікторини не несуть відповідальності за:

а) технічні проблеми з передачею даних при застосуванні каналів зв’язку, що використовуються під час проведення Вікторини;

б) втрату, затримку або пошкодження поштових листів та інших відправлень, внаслідок обставин, які не залежать від нього (наприклад, якщо втрата, затримка або пошкодження листа відбулася з вини пошти або третіх сторін), а також з причини зазначення Учасником вікторини неправильної та/неповної, та/або не оновленої адреси;

в) невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками вікторини своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

г) у разі надіслання призу засобами поштового зв’язку, за неотримання/ несвоєчасне отримання відправлення та додаткові витрати учасника, пов’язані з отриманням відправлення.

7.11. Результати Вікторини є остаточними і оскарженню не підлягають.

7.12. Замовник/Організатор/Партнер Вікторини мають право будь-який момент одноособово змінити Правила Вікторини.

Поширити в соціальних мережах:

Останні новини
Які клуби української Першої ліги мають шанс на підвищення в класі?
Які клуби української Першої ліги мають шанс на підвищення в класі?
16 05 2018
Профутбол

Чому атестацію українських футбольних клубів називають “вибірковою”, з’ясовував Профутбол на 2+2.

Бренд Heineken провів соціальний експеримент у Києві
Бренд Heineken провів соціальний експеримент у Києві
15 05 2018
Профутбол

За місяць до фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться в Києві 26 травня, бренд Heineken, спонсор UEFA Champions League, провів соціальний експеримент.

Динамо Київ: перемога над Зорею, але втрата чемпіонства
Динамо Київ: перемога над Зорею, але втрата чемпіонства
14 05 2018
Профутбол

У післяматчевому коментарі Денис Гармаш та Артем Бєсєдін поділились своїми думками щодо 31 туру Чемпіонату України 2017/18.